Lumikko ATEX-laitteet on suunniteltu ATEX-laitedirektiivin mukaisiin räjähdysvaarallisten tilojen ilmanvaihtoon, lämmitykseen sekä jäähdytykseen. Suunnittelussa on otettu huomioon erityisesti kohteiden siirtelystä aiheutuviin tärinöihin ja kiihtyvyyksiin, muuttuviin ympäristöolosuhteisiin sekä ATEX-direktiivin mukaisiin komponenttivaatimuksiin

AX2

Lumikko AX2 laite on tarkoitettu ATEX-luokiteltujen tilojen ilmanvaihtoon. Laite on varustettu omalla sähkökeskuksella jossa ovat kaikki tarvittavat käyttökytkimet ja vikavalot. Asennus tapahtuu suoraan kontin etuseinään, laitteen sinkitty putkipalkkirunko vahvistettuineen tuentoineen varmistavat laitteen kestävyyden muuttuvissa olosuhteissa.

HX6

Lumikko HX6 laite on tarkoitettu ATEX-luokiteltujen tilojen lämmitykseen ja ilmanvaihtoon. Lämmitys on toteutettu välillisesti nesteen avulla ja raitisilmapuhallin on integroitu laitteen sisälle, samoin kuin ohjauskytkimet sisältävä laitteen sähkökeskus. Asennus tapahtuu suoraan kontin etuseinään, laitteen sinkitty putkipalkkirunko vahvistettuineen tuentoineen varmistavat laitteen kestävyyden muuttuvissa olosuhteissa.

CX6

Lumikko CX6 laite on tarkoitettu ATEX-luokiteltujen tilojen lämmitykseen-, jäähdytykseen- ja ilmanvaihtoon. Lämmitys ja jäähdytys on toteutettu välillisesti nesteen avulla ja raitisilmapuhallin on integroitu laitteen sisälle, samoin kuin ohjauskytkimet sisältävä laitteen sähkökeskus. Asennus tapahtuu suoraan kontin etuseinään, laitteen sinkitty putkipalkkirunko vahvistettuineen tuentoineen varmistavat laitteen kestävyyden muuttuvissa olosuhteissa.